Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

+4684425760

BERGSUNDETGRUPPEN

STOCKHOLM

BERGSUNDETGRUPPEN

 

Bergsundetgruppen är ett samlingsnamn för koncernerna Förvaltnings AB Bergsundet, Bergsundet Intressenter AB, Cajapo Holding AB samt FABB AB. Gruppen har lång erfarenhet av att äga, finansiera och utveckla fastigheter i Stockholm och Berlin.

Ledord för oss är långsiktighet, kvalitet och hållbarhet samt stabil tillväxt.

Målsättningen är att skapa värdebeständiga fastigheter i attraktiva lägen med nöjda hyresgäster.