Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

+4684425760

BERLIN

STOCKHOLM

BERLIN

Bergsundetgruppen etablerar långsiktiga samarbeten med lokala partners för att skapa högkvalitativa bostäder i attraktiva lägen till Berlins växande befolkning.

Målsättningen är att projektera och utveckla bostadsfastigheter med fokus på energieffektivitet och hållbara materialval.