Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

+4684425760

BERN & ZÜRICH

STOCKHOLM

BERN ZÜRICH   

Bergsundetgruppen är aktiv i olika fastighetsprojekt, primärt med inriktning mot utveckling av kommersiella fastigheter såsom konvertering av industrifastigheter till annan användning samt skapande av köpcentra.

Vår strategi är att genom samarbete med lokala partners skapa effektiva och kommersiellt attraktiva lokaler med långsiktigt nöjda hyresgäster.