Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

+4684425760

Johan_Perslow_web.jpg

Nyheter

Bergsundetgruppen inleder stor satsning påprojektutveckling — Johan Perslow, nyanställd att ansvara för Bergsundet Development AB


Bergsundet Development utökar kraftigt sin satsning på projektutveckling i Stockholmsregionen. Verksamheten är inriktad på att utveckla bostäder med huvudfokus på hyresrätter och hållbara stadsmiljöer. Målet är att på sikt starta 400 lägenheter per år.

Johan Perslow, med gedigen erfarenhet från branschen, anställs för att ansvara för att utveckla verksamheten.

— Jag är mycket glad över förtroendet att bygga upp Bergsundet Development. Vi kommer att bidra till en progressiv och attraktiv stadsutveckling som leder till en ökad trivsel och trygghet. Vi ser fram emot ett gott samarbete med kommuner, hyresgäster och andra utvecklare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Perslow, Head of Project Development, Bergsundet Development AB
Tel: 0700-88 71 21
E-mail: johan@fabb.se

OM BERGSUNDETGRUPPEN
Bergsundetgruppen är ett samlingsnamn för fyra fastighetsutvecklande och förvaltande koncerner (inkluderande nyproduktion av hyresrätter, äldreboenden, seniorboenden och andra samhällsfastigheter med fokus på Stockholm och Berlin). Vår utgångspunkt är att utveckla miljömässigt och socialt hållbara stadsmiljöer med inriktning på långsiktig egen förvaltning.