Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

+4684425760

STOCKHOLM

STOCKHOLM

STOCKHOLM

Bergsundetgruppen bidrar till Stockholmsregionens utveckling genom att skapa och äga värdebeständiga fastigheter.
Huvudinriktningen är ett långsiktigt ägande och utveckling av hyresfastigheter med inslag av kommersiella lokaler. Verksamheten omfattar även nybyggnation av hyresrätter.

Genom att satsa på underhåll och uppgradering med hållbara material, byggnadsmetoder och energioptimering skapar vi sunda och trivsamma boendemiljöer. Vi vill att våra hyresgäster ska känna att vi tar ansvar för våra hus, idag och i morgon. Därför anlitar vi en professionell extern förvaltning genom Nytorget Fastigheter AB som är specialiserade på bostadsfastigheter.